ARCHETYPE GROUP - Ascott Waterfront Saigon

ASCOTT WATERFRONT SAIGON

Location
Ho Chi Minh City, Vietnam
Size
40,000 m² / 27 storeys